ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  &  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Α.Β.Μ. λειτουργεί από το 1986, στον τομέα των Συμβούλων Επιχειρήσεων,
με εξειδίκευση στην Οργάνωση και τον Έλεγχο Επιχειρήσεων, στην Επίβλεψη
Λογιστηρίων, στη Φορολογική Νομοθεσία, στα Χρηματοοικονομικά, στις
Ναυτιλιακές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις και στη Νομική κάλυψη αυτών.


Επιχείρηση

H A.B.M είναι μια επιχείρηση...
Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Διεύθυνση: Σκουζέ 26
Πειραιάς, Τ.Κ:185 36


Τηλέφωνα:
210-4170189,
210-4129778

Φαξ:
210-42 26 735


email:
 info@abm.gr