ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

3. ΕΛΕΓΧΟΙ

      

4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

5. ΦΟΡΟΤΕXΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6. ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ

7. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

8. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

10. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕπιχείρηση

H A.B.M είναι μια επιχείρηση...
Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Διεύθυνση: Σκουζέ 26
Πειραιάς, Τ.Κ:185 36


Τηλέφωνα:
210-4170189,
210-4129778

Φαξ:
210-42 26 735


email:
 info@abm.gr