ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- Υποχρεώσεις  κατασκευαστών οικοδομών

- Βιβλίο  Κοστολογίου  οικοδομών

- Προϋπολογιστικό – Απολογιστικό  Κόστος 

- Υπολογισμός Ελάχιστου  κόστους  κατασκευής  οικοδομήςΕπιχείρηση

H A.B.M είναι μια επιχείρηση...
Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Διεύθυνση: Σκουζέ 26
Πειραιάς, Τ.Κ:185 36


Τηλέφωνα:
210-4170189,
210-4129778

Φαξ:
210-42 26 735


email:
 info@abm.gr