ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


- Βραχυπρόθεσμοι &  Μακροπρόθεσμοι   Προϋπολογισμοί


- Μελέτες  Βιωσιμότητας


- Οικονομοτεχνικές  Μελέτες


- Επιδοτούμενα Προγράμματα  Ευρωπαϊκής   Ένωσης


- Οργάνωση  Επιχειρήσεων


- Αναδιοργάνωση  Επιχειρήσεων


- Μηχανογράφηση  Επιχειρήσεων


- Συστάσεις  –  Μετατροπές  –  Συγχωνεύσεις  - Εξαγορές  επιχειρήσεων


- Μεταβιβάσεις  επιχειρήσεων


- Εκκαθαρίσεις   και  Λύσεις  εταιριών.

 Επιχείρηση

H A.B.M είναι μια επιχείρηση...
Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Διεύθυνση: Σκουζέ 26
Πειραιάς, Τ.Κ:185 36


Τηλέφωνα:
210-4170189,
210-4129778

Φαξ:
210-42 26 735


email:
 info@abm.gr