ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


- Οργάνωση   & Επίβλεψη  Λογιστηρίων


- Τήρηση  &  Ενημέρωση Λογιστικών  βιβλίων


- Ανάλυση  Ισολογισμών  &  Αποτελεσμάτων   χρήσεως


- Βραχυπρόθεσμα Αποτελέσματα  σε  μηνιαία  βάση


- Στατιστικά  στοιχεία  & Αριθμοδείκτες Επιχείρηση

H A.B.M είναι μια επιχείρηση...
Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Διεύθυνση: Σκουζέ 26
Πειραιάς, Τ.Κ:185 36


Τηλέφωνα:
210-4170189,
210-4129778

Φαξ:
210-42 26 735


email:
 info@abm.gr