ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ5. ΦΟΡΟΤΕXΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


- Φορολογία  εισοδήματος  Φυσικών  & Νομικών   προσώπων


- Φόρος  προστιθέμενης  αξίας


- Φόρος  Ακίνητης  Περιουσίας


- Φόρος  Μισθωτών Υπηρεσιών


- Φόρος  αμοιβών  τρίτων


- Κώδικας   Βιβλίων &  Στοιχείων


- Ρύθμιση   φορολογικών  υποθέσεων  &  εκκρεμοτήτωνΕπιχείρηση

H A.B.M είναι μια επιχείρηση...
Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Διεύθυνση: Σκουζέ 26
Πειραιάς, Τ.Κ:185 36


Τηλέφωνα:
210-4170189,
210-4129778

Φαξ:
210-42 26 735


email:
 info@abm.gr