ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


6. ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ

- Προσλήψεις – Αποχωρήσεις –Απολύσεις  προσωπικού

- Εκπαίδευση  προσωπικού

- Αναγγελίες  εις  ΟΑΕΔ

- Γνωστοποιήσεις  εις  Επιθεώρηση Εργασίας   

- Καταστάσεις  προσωπικού

- Υποβολή  Α.Π.Δ. - Ι.Κ.Α

- Επιδοτούμενα  προγράμματα   ΟΑΕΔ

- Μισθοδοσία

- Ασφαλιστικά  & Επικουρικά  Ταμεία

- Αξιολόγηση   Ανθρώπινου ΔυναμικούΕπιχείρηση

H A.B.M είναι μια επιχείρηση...
Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Διεύθυνση: Σκουζέ 26
Πειραιάς, Τ.Κ:185 36


Τηλέφωνα:
210-4170189,
210-4129778

Φαξ:
210-42 26 735


email:
 info@abm.gr