ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


7. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ


- Εμπορική  κοστολόγηση

- Βιομηχανική  κοστολόγησηΕπιχείρηση

H A.B.M είναι μια επιχείρηση...
Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Διεύθυνση: Σκουζέ 26
Πειραιάς, Τ.Κ:185 36


Τηλέφωνα:
210-4170189,
210-4129778

Φαξ:
210-42 26 735


email:
 info@abm.gr